top of page

Over de Coach

Mijn naam is Pieter Bolhuis. Ruim 20 jaar mentor, docent Kunst en Cultuur, Mens en Natuur 2 en coach. Na mijn opleidingen voor ‘Reclame en Presentatietechnieken’ en mijn lerarenopleiding handvaardigheid heb ik me gericht op het onderwijs aan diverse doelgroepen. Ik heb me gespecialiseerd op de vmbo leerling met leerwegondersteuning. Hiervoor heb ik onder andere extra opleidingen gevolgd waaronder Master SEN Gedragsspecialist.


Veel jeugdigen worstelen met problemen op het gebied van een beladen verleden, sociale vaardigheden, identiteitsvragen, pubervragen, faalangst, weerbaarheid en andere gedragsproblematieken. Een groot aantal kinderen kan in de schooltijd niet ten volle genieten van het kind zijn.

Ongeveer 10% van hen heeft extra begeleiding nodig.


Na een specialisatie op het gebied van faalangst, non-agressiecontracten en coaching heb ik de eerder genoemde masteropleiding gevolgd.

Voor deze laatste opleiding heb ik voor mijn meesterstuk onderzoek gedaan naar de effecten van ‘Backswing Coachen’. Door de positieve resultaten vond ik dat ik hier meer mee moest doen door het toe te passen in mijn coachbedrijf.

Wat is mijn doel?

Vaak moeten kinderen hun hele verhaal vertellen. Aan verschillende personen, telkens opnieuw… Dat is niet alleen vervelend voor hen, maar het kost veel energie.

Wat ik wil bereiken is de kern van het probleem aanpakken zonder ellenlange doorzaag gesprekken. Regelmatig hoeft het probleem niet eens vertelt te worden.

Een hulpvraag van het kind of ouder(s) is voldoende.

 

 

Mijn visie

Mijn visie is dat een positief zelfbeeld leidt tot een positief contact met anderen. Een steun in de rug naar een beter contact met anderen en een gelukkigere schooltijd / jeugd.

Kinderen zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld om zich heen te leren kennen en staan open voor nieuwe situaties. Als hierin iets stagneert, is het belangrijk om het meteen op te pakken, zodat de groei naar evenwicht en naar volwassenheid niet belemmerd wordt.

 

 

Alleen als je lekker in je vel zit, kun je makkelijker tot ontwikkeling komen.

 

Met Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling wil ik:

  • Kinderen een mogelijkheid bieden positieve ervaringen op te doen en hen te laten groeien in hun zelfvertrouwen en leren positief naar zichzelf te kijken.
  • Vaardigheden aanleren die kinderen kunnen gebruiken in hun dagelijks leven en in de omgang met anderen.
  • Kinderen coachen naar zelfstandigheid, hun zwakte en kracht leren kennen en daarmee omgaan.
  • Ze hun eigen talenten leren zien, hun eigen competentie vergroten.
  • Ze leren dat omgaan met anderen leuk kan zijn.
  • Antwoorden op identiteit- en pubervragen laten vinden.

Voorop staat het respect voor en het vertrouwen in de persoon van het kind.

Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling gaat uit van het beste in het kind. Ieder kind heeft veel kwaliteiten, ieder kind heeft sterke en zwakke kanten. De kunst is om ze te zien en te ontwikkelen en Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling helpt ze daarbij.
Lid van LBBO: Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het onderwijs.

Lid van LBGS: Landelijke Beroepsgroep Gedragsspecialisten.

Lidmaatschap bij: www.nationalehulpgids.nl

bottom of page