top of page

Backswing Coachen

Door mijn opleidingen en ervaring in Strategisch coachen (vanuit o.a. de Transactionele Analyse en systeem theorie), Oplossingsgericht werken en (kinder)counselen heb ik een visuele en effectieve coachmethodiek samengesteld. Deze methode heet Backswing Coachen en heeft o.a. een preventieve werking.

Het doel is kinderen sociaal-emotioneel sterker te maken. Door bewustwording kan verandering en verwerking optreden. Tevens wordt geleerd het probleem te kantelen, waardoor situaties anders bekeken kunnen worden.

De schooltijd wordt hierdoor aangenamer en zal beter verlopen voor de leerling, ouders, docenten en medeleerlingen. Afwijkend gedrag in brede zin zal afnemen en onder andere ziekte verzuim zal verminderen.

Ik heb voor mijn opleiding 'Master SEN Gedragsspecialist', onderzoek gedaan naar de te behalen resultaten met de toen nieuwe methode.

Hieruit bleek dat de gemeenschappelijke verbeteringen bij de leerlingen waren, dat ze opener zijn geworden en dat ze zich prettiger voelden. Het bakje (hoofd) is minder vol. Is ‘het bakje’ leeg dan ervaar je rust, is het vol dan heb je geen ruimte tot ontwikkeling en wordt afwijkend gedrag zichtbaarder.

Voor mij heeft dit onderzoek verdieping van kennis opgeleverd.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat Backswing Coachen bij deze leerlingen op een breed vlak veel effect heeft opgeleverd, wat waarneembaar was in de school, thuissituatie en overige sociale kring.

Het mooie van deze coachmethode is dat het een rode-draad methode is, waaraan verschillende oplossingsgerichte werkvormen gehangen kunnen worden.

Lijst met probleemgedrag wat aan te pakken / te reduceren is met Backswing Coachen:


· onzekerheid

· faalangst

· verlegenheid

· kwetsbaarheid

· verdriet

· boosheid

· somberheid

· gebrek aan zelfvertrouwen

· pestgedrag

· een negatief zelfbeeld

· eenzaamheid

· piekeren

· terugkerende vage lichamelijke klachten

· hoogsensitiviteit (HSK / HSP)

. beladen verleden

. diverse stoornissen

· enzovoort. 

Backswing coachen is een balans zoeken

tussen verleden, heden en toekomst.

bottom of page