Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling - Visuele en effectieve jeugd coaching en counseling
Werkwijze
 
U, als ouder / verzorger, neemt met mij contact op via telefoon of mail.
Daarop volgt een eerste telefonisch contact waarin u extra informatie kunt krijgen. Hierna kunt u aangeven of u vervolgstappen wilt zetten bij Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling. Mocht dit via de telefoon te lastig zijn dan kan de kinder- / jeugdcoach ook langskomen voor een informatief gesprek.

Wilt U verder werken met mij als kinder- / jeugdcoach dan stuur ik U een intakeformulier toe. Dit wordt door U ingevuld en teruggestuurd. Op basis van dit formulier volgt dan een intakegesprek met de ouders (of één van beide, in overleg eventueel ook met uw kind (gedeeltelijk) erbij). Aan de hand van dit gesprek en de informatie op het intakeformulier krijg ik een beeld van de situatie en wordt de hulpvraag duidelijk. In dit gesprek wordt ook het vervolgtraject voorgesteld.

In de volgende sessie ga ik dan met uw kind zelf aan de slag en meestal aan de hand van het basisstramien van Backswing coachen. (Zie volgende pagina). Op die manier kan het kind kennismaken met mij, als coach en omgekeerd. Hier wordt ook vanuit uw kind gekeken waar hij tegenaan loopt.

Mocht de problematiek gespecialiseerde hulp vereisen, dan verwijs ik via de huisarts door naar een andere vorm van hulpverlening. Dat zou een gespecialiseerde arts, psycholoog e.d. kunnen zijn.

Als ouder bent u natuurlijk verbonden met uw kind en daarom zult U in meer of mindere mate betrokken worden bij het proces. Na enkele sessies kunt u een tussenevaluatie aanvragen en na het volledige traject volgt regelmatig een evaluatiegesprek met de ouder(s) / verzorger(s) en eventueel met uw kind erbij.

Omdat elke situatie en elk kind anders is, is nooit op voorhand te zeggen hoe het traject exact zal verlopen en hoeveel sessies er nodig zullen zijn.
Bij Backswing Coachen wordt meestal een reeks van 5 sessies voorgesteld. Echter kortere en langere trajectvormen zijn ook mogelijk. U bent vrij in uw keuze, dit hangt natuurlijk ook af van wat er speelt!

Ook bestaat er de mogelijkheid tot coachweekenden, waarbij het geleerde meteen in de praktijk wordt gebracht. Ook kan het kind hier ervarend leren hoe hij om kan gaan met hetgeen waar hij tegenaan loopt.

Ook voor kinderen met PGB wordt op maat bekeken wat zij nodig hebben voor een optimale begeleiding. Mocht een kind nog geen PGB hebben, maar wel nodig hebben, wil Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling u graag op weg helpen bij de aanvraag van het PGB, na aanleiding van het voortraject.
 
Doel van de coaching:
Het doel is om je eigen strategie te ontwikkelen door zelfinzicht, vergroten van het zelfvertrouwen, sterke kanten leren gebruiken, zelf keuze's leren maken, reduceren van angsten en/of zelfreflectie.
De werkwijze verschilt per kind. De wijze van de coaching is afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van uw kind. Centraal staat het luisteren en de aandacht voor de hulpvraag. De rode draad hiervoor is ‘Backswing Coaching’. Een visuele manier van coaching opgebouwd uit diverse methodieken om tot het gewenste resultaat te komen.
Standaardoplossingen bestaan niet, ‘Backswing Coaching’ is een methode bestaande uit een rode draad waaraan verschillende oplossingsgerichte werkvormen hangen.