Visuele en effectieve jeugd coaching en counseling - Bedrijfsboodschap
Tarieven
 

Hebt U interesse in wat Bolhuis Jeugd Coaching en Counseling U kan bieden, dan is het goed om te weten welke kosten daaraan verbonden zijn.

Voor de kosten van de volgende onderdelen zie onderstaand tabel:

- Informatie-/kennismakingsgesprekken
Gebeurt telefonisch of persoonlijk. Tijdens deze gesprekken kijken we of de ‘klik’ er is tussen de ouders (of cliënt) en mij als jeugdcoach en waarna u beslist of u met Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling verder wilt werken.
Deze informatie-/kennismakingsgesprekken zijn kosteloos.

- Intakegesprek (45 minuten)
Gebeurt persoonlijk met de ouders (of één van beide, eventueel met het kind (gedeeltelijk) erbij). Hierin wordt het intakeformulier besproken. Deze wordt uiterlijk twee dagen voor het gesprek aangeleverd ter voorbereiding. Aan de hand van dit gesprek en de verkregen info krijg ik een uitgebreid beeld van de situatie en kan de exacte hulpvraag opgesteld worden. In dit gesprek wordt ook het vervolgtraject besproken.

-Consultgesprekken (60 minuten)
De sessie kan in de praktijkruimte van Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling plaatsvinden, maar kan ook op locatie. Aan de locatie zitten natuurlijk wel enige eisen.

-(Tussen)evaluatiegesprek (30 minuten)
In de tussenevaluatie wordt besproken wat er in de sessies aan bod is geweest en wat de opleveringen zijn. Tevens worden er adviezen gegeven over mogelijke oplossingen.
    
  Activiteit
  Kosten incl. BTW
  Informatie-/kennismakingsgesprek
  (telefonisch)
  Gratis
  Intakegesprek op locatie (±45 min.)
  Gratis
  Consultgesprek (± 60 min.)
  € 55,-  (incl. 21% BTW)
  Thuisbezoek / locatiegesprek
  € 65,- excl. Reiskosten en eventuele
  locatie kosten
  Avondtarief
  Geen meerprijs.
  (Tussen)evaluatiegesprek (± 30 min.)
  € 50,-
  PGB-tarief (± 60 min.)
  € 45,- (incl. 0% BTW)
  Dagactiviteit
  Tussen de € 200,- en € 350,- 
  24 uur met ...
  Tussen de € 200,- en € 350,-  (incl. BTW
  en alle kosten)
  Coaching kamp
  Afhankelijk van duur en overige kosten


Betalingsvoorwaarden:
a) Er wordt na ieder gesprek gefactureerd. b) De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling uiterlijk één dag voor de volgende afspraak overgemaakt te hebben dan wel het geld contant af te rekenen bij de volgende afspraak. c) Het geld dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid overgemaakt  te zijn naar de rekening van Bolhuis Jeugd Coaching & Counseling. (Voor de complete Algemene voorwaarden Klik hier).